Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua (VFSN)För en rättvisare värld

Projekt 120 - Los Mangles - Grönsaksodling, organisering och utbildning

Den 11 oktober åkte vi till byn Los Mangles för att diskutera det nya projektet VFSN 120 med byinvånarna och med samarbetsorganisationen AMDES. Los Mangles ligger 25 kilometer utanför den lilla staden Posoltega som i sin tur ligger ett par mil norr om Leon.

Den 25 kilometer långa grusvägen till Los Mangles är i dessa regntider dålig för att inte säga obefintlig. Trots en fyrhjulsdriven Toyota Hilux hade vi svårigheter att ta oss hela vägen fram. Döm om vår förvåning när vi på vägen möter en – buss. En av dessa gula, amerikanska skolbussar som det vimlar av i detta land. Hur den tog sig tillbaka ut till huvudvägen är en gåta. Om den nu gjorde det?

Väl på plats i Los Mangles hade vi givande diskussioner. Projektet går bland annat ut på grönsaksodling i något större skala än den som brukar ingå i VFSN:s projekt. Oftast rör det sig om mindre planteringar i bildäck, men i det här fallet handlar det om sådd för försäljning av grönsaker som gurka, tomater, lök med mera.

Några av byinvånarna/mottagarna påpekade att det blir svårt att komma igång med sådden just nu då regnperioden snart är över. Skörden riskerar att utebli om det inte regnar. Dock enades man om att så en del grödor redan nu, sådana som inte är så regnberoende.

Här följer lite fler uppgifter om projektet:

1. Utbildning

Mottagarna kommer att få utbildning i 5 teman vilka är: 1) gender, 2) konfliktlösning, 3) administration, 4) marknadsföring och 5) självörtroende/självkänsla. Utöver detta kommer en större utbildningsinsats göras när det gäller grönsaksodling, varvid AMDES tänker kontraktera en agronom för genomförandet av två utbildningstillfällen samt viss uppföljning.

2. Organisering

Kvinnorna kommer att bilda ett kollektiv. Apropå organisering så är nu Los Mangles ett av alla ställen där de ”berömda” CPC:s har bildats, det vill säga de sandinistinitierade råden för folklig makt och deltagande. Koordinatören för detta råd var med på mötet och enligt honom kommer rådet att på alla sätt försöka hjälpa kvinnorna att organisera sig etc etc. Återstår att se vad som kommer att hända med dessa råd: om de blir något livaktigt och vitalt eller bara ytterligare en institution/instans. Hur som helst så finns i dessa råd 16 poster (i varje by) varav en för hälsa, en för sport osv osv. 

3. Grönsaksodling

Mottagarna kommer att erhålla fröer och material i större mängd än vad som är vanligt vid vfsn-projekt (därav budgetposten 3500 USD). Man kommer alltså inte plantera i däck i pation utan på mer rejält tilltagna marker i anslutning till husen där man bor, runt 50 gånger 50 meter är det som man i genomsnitt har till förfogande. För att välja ut mottagare kommer AMDES att göra en förstudie där man bland annat kommer att ta hänsyn till jordarealen hos byinvånarna, eftersom det kommer att krävas en viss sådan. Tanken är sedan att man som familj ska förbättra den egna dieten men naturligtvis också odla för avsalu, och för att göra detta kommer man från AMDES sida lägga kraft på att lära ut vad man kan om marknadsföring etc.

 

 


Vänskapsförbundet Sverige–Nicaragua | info@vfsn.se | Tegelviksgatan 40 A | 116 41  STOCKHOLM | Telefon: 08-642 08 81 | Org.nr.: 802010-1237| Stöd oss! | Om webbplatsen | PG: 87 06 91-3

» Sök
» Kontakta oss
» Interninformation