Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua (VFSN)För en rättvisare värld

Projekt 130: Att stärka ekonomin och livsmedelsförsörjningen genom hemträdgårdar i byn Los Zanjones, Posoltega i Chinandega län.

 110 kilometer från Managua, genom en del av Nicaraguas bergskedjan, ligger byn Los Zanjones, en sårbar plats för jordskred; byn ligger bara några kilometer från vulkanen Casita, som 1998 drabbades hårt under orkanen Mitch, en tragedi som resulterade i mer än två tusen döda och hundratals familjer hemlösa.

VFSN stöder för närvarande byn Los Zanjones med ett projekt. I projektet ingår grönsaksodling, utbildning och byorganisation; och nyligen har projektmottagarna även gynnats med inköp av höns. Byn är indelat i tre sektorer och i varje finns det en grupp av 10 projektmottagare. Genom kollektivt organisering förbereddes jordmånen och planterades plantskolorna med grönsakerna, byorganisationen har stärkts som en naturlig process, projektmottagarna har gjort projektet till sitt (ägandet av projektet), en utsädesbank för grönsaksfrö har inrättas i byn, under den första skörden i förra året fick de intäkter från försäljning av deras grönsaker, dessa såldes i Los Zanjonesby och kringliggande byar. Benito, projekts samordnaren på plats, berättar för oss att de flesta av projektmottagarna har förbättrat sin diet/kost genom att konsumera egenodlade grönsaker, de behöver inte längre köpa för egen konsumtion som det var fallet innan VFSN: s projekt, i stället säljer dem nu, och på det sättet får dem en inkomst.

AMDES är samarbetsorganisationen, och som ansvarar för den organisatoriska uppföljning och utbildning. En agronom anlitades för utbildning och teknisk rådgivning. Utbildnings ämnena var om trädgård, växtskydd, kompostering och andra projektrelaterade ämnen. AMDES har också utbildat projektmottagarna i frågor om organisation, ledarskap, medborgardeltagande- och rättigheter, genus, påverkans strategier vid statliga institutioner mm.

För närvarande har projektet utökats med ytterligare medel på USD 1,500 för inköp av höns, detta ska fungera som en roterande fond, dvs de första tio mottagare, som får tio höns varje ska överlämna 10 höns till 10 nya mottagare inom en rimligt tidsintervall. Varje projektmottagare kommer att bygga egna hönshuset, vilket innebär ideell arbetskraft inom projektet. Projekmottagare kommer också att få utbildning i höns- hantering och vård av fåglar. Projekts styrelsen i samråd med AMDES har redan valt de tio mottagarna av höns.

Förra månaden träffade vi samtliga projektmottagare där de sade till oss VFSN: s koordinatorer att de är tacksamma för det stöd de har fått och är motiverade att fortsätta expandera organisationen och projektmottagargruppen. I denna grupp ingår män liksom kvinnor som projektmottagare, och när kvinnor inte kan delta i möten då deltar deras män, det finns en integration av hela familjen i arbetet att ta hand om odling och skörden. Doña Marías vittnesmål vid mötet är att hon fick en bra skörd, hon fick sälja sina grönsaker i marknaden i staden Leon och fick en bra vinst. 

Organisationen har en projekts styrelse, och i varje sektor finns det en ansvarig person som bär ansvaret för genomförandet av projektverksamheten, det finns utbyte av erfarenheter mellan de 3 sektorer; vid ett tillfälle hade de problem eftersom en orkan skadade grönsaks odlingarna, men med deras envishet och organisation planterade de igen och fick en bra skörd. Dessa människor blir inte avskräckta så enkelt, och AMDES har spelat en viktig roll i att organisera och utbilda projektmottarna. Projektet har utökat projektsmottagarna självkänslan.

Managua, 21 juni 2010.

Text: Erich Chavarría.

Översättning | Bild | Layout: Darío Sánchez.

 

 


Vänskapsförbundet Sverige–Nicaragua | info@vfsn.se | Tegelviksgatan 40 A | 116 41  STOCKHOLM | Telefon: 08-642 08 81 | Org.nr.: 802010-1237| Stöd oss! | Om webbplatsen | PG: 87 06 91-3

» Sök
» Kontakta oss
» Interninformation