Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua (VFSN)För en rättvisare värld

Projekt 133: förbättring av mattillgänglihet och näring i byn San Francisco, i San Lucas kommun, i Madriz länet.

Från staden Somoto tar det ca en timma –bilresa– till byn San Francisco i San Lucas kommun. Grusvägen dit är, på vissa ställen, utkantat av små lerhus, majsodlingar under regnperioden, och små halvnakna barn som leker och skrattar oskyldiga till världens- rikedomar, orättvisor och elände.

De fattiga bondefamiljerna som bor i byn San Francisco inte har en källa till arbete som skulle ge dem möjlighet att tjäna pengar vilket gör att män går på jakt efter arbete, och kvinnorna flyttar till andra kommuner för att anställas som hushållsarbetare. Byn ska stärkas genom att förbättra dess organiseringsnivå, samt genom utbildning. Tanken är att detta projekt ska bidra till att stärka bygemenskapen så att det i framtiden förblir ett organiserat samhälle.

Den primära målgruppen består av 30  familjer. Den sekundära målgruppen består av 180 personer, både kvinnor och män.

Utvecklings mål

Öka livsmedelsresurserna och säkerställa näring i byn San Francisco.

Specifika mål

 • Förbättra de kunskaper som finns i de familjer som deltar i projektet genom 6 utbildningstillfällen.
 • Stärka livsmedelsförsörjning genom produktion av fjäderfä –höns– och trädgårdar.
 • Bibehålla byns organisatoriska nivå.
 • Att skydda miljön genom plantering av 2500 skogsväxter.

Förväntat resultat

 • 30 familjer har utbildats genom fullbordandet av 6 utbildningar.
 • Förbättrad livsmedelssäkerhet och näring för de 30 familjer.
 • Förbättrat ekonomin för de 30 familjer genom trädgårdsproduktion.
 • Stärkt byorganisationen.
 • 2500 skogsväxter planterat.

Kort beskrivning av projekt

Organisation

Byrådet säkerställer organisationen genom att se till att varje projekts komponent har en ansvarig person, i varje sektor av byn kommer att finnas en person som ansvarar för utbildning, en som ansvarar för fjäderfä produktion, en ansvarig för trädgårdsarbete, en för skogsväxts plantering, och hela verksamheten kommer att samordnas med MCN: s styrelse och andra organismer som verkar på plats, även med kommun myndigheter. Månatliga möten ska hållas för att utvärdera projektets verksamhet, samt en löpande övervakning vilket det tekniska teamet ansvarar för.

Utbildning

6 utbildningar genomförs med frågor om livsmedelssäkerhet och näring, fröproduktion, hantering av små djur/fåglar, hantering av trädgårdar, förberedande av organiska gödselmedel, förberedande av insektsmedel mm.

Köksträdgårdar

30 gårdar (patios) ska stärkas genom trädgårdsodling och skogsväxts plantering med syfte att bidra till en tryggad livsmedelsförsörjning genom konsumtion av grönsaker. Detta projekts komponent ska visa följande resultat:

 • 30 familjer konsumerar produkter av sina egna trädgård.
 • 30 familjer har förbättrat sin ekonomi med produktionen av sina trädgårdar.
 • 30 familjer har förbättrat sin diet med konsumtion av produkter från sina trädgårdar. 

Målgruppen får grönsaksfrön såsom lök, tomat, paprika, rädisor, pipian. Grönsaksfrön delas endast en gång, eftersom de kommer få egna efter den första odlings skörd, detta för att garantera kontinuitet och hållbarhet i projektet. Målgruppen har haft och har viss verksamhet med egna medel och med ett litet bidrag från MCN San Lucas i en gemensam trädgård som har varit framgångsrik, och många av dem som ingår i målgruppen deltar i det gröna Mercadito varje fredag, som sponsras av producentgrupperna.

Fjäderfäfarm

Varje familj får 9 unghöns och 1 tupp för en totalt av 10 fjäderfä. Familjerna får utrustning för infrastruktur, två ”quintales de maicillo/sorgo” (en quintal = 100 pund/lbs) i den första månaden, samt medicinsk utrustning för att säkerställa en smidig hantering av dessa arter. Kycklings produktion blir ”revolvente” roterande eftersom varje familj, med tiden, ska ge samma antal höns/tuppar till andra familjer som kommer att väljas ut i förväg av byrådet, detta med målet om ett hållbart utveckling av projektet liksom för att öka målgrupps antalet efter avslutat projekts finansiering.

Strategier

Följande strategier skall tillämpas för att nå projektets mål:

 • En verksamhetsplan skall uträttas.
 • Kvinnorna kommer att vara överrepresenterade i målgruppen.
 • Bibehålla byns organisatoriska kapacitet.
 • Utbildning.
 • Se till att män deltar tillsammans med kvinnorna i de olika projekts aktiviteter med tanke på jämställdhet.
 • Projektet ska följas upp för att se till de förväntade resultat.
 • Projektet skall utvärderas varje månad.
 • Hela familjen deltar i de diverse projekts aktiviteter.

Målgruppen står för den nödvändiga arbetskraften. Både kvinnor och män ska utbildas i hantering av trädgårdarna. En utsädes bank ska tillgängliggöras för framtida odlingar. Byrådet och Gabinete del Poder Ciudadano deltar aktivt i de olika projekts moment.

Allierade

En allierade är statshuset i San Lucas kommun som står för, tex samordning av transportmedel.

Budget

Projektet har ett total budget på USD 5.802,00 varav VFSN finansierar USD 5.395,50.

Projektansvarig lokalt

Gregorio Ramírez, Coordinador MCN Municipio de San Lucas.

Projektets varaktighet

Projektet kommer att pågå under tolv månader (1 år).

Managua, december 2009.

Darío Sánchez.

 

 


Vänskapsförbundet Sverige–Nicaragua | info@vfsn.se | Tegelviksgatan 40 A | 116 41  STOCKHOLM | Telefon: 08-642 08 81 | Org.nr.: 802010-1237| Stöd oss! | Om webbplatsen | PG: 87 06 91-3

» Sök
» Kontakta oss
» Interninformation