Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua (VFSN)För en rättvisare värld

Projekt 135: kvinnor arbetar tillsammans för att åstadkomma bättre mathållning och starkare familjeekonomi genom uppfödning av hönor i byn Los Mangles, i Posoltegakommun, i Chinandegalän.

Los Mangles är en relativt fattig by där svårigheterna att skaffa tillräcklig och näringsriktig föda leder till hälsoproblem. Man har inte något eget hälsocenter i byn utan måste promenera två kilometer till närmaste center där det dessutom råder brist på mediciner. Man har inte heller något transportmedel för att förflytta sina sjuka vilket försvårar hälsosituationen ytterligare.

Det är visserligen sant att människorna här redan fått del av ett odlingsprojekt (VFSN 120) och att detta hjälpt dem att i viss mån förbättra sitt näringsintag men i Los Mangles är behoven stora. Fattigdomen är mycket svår här på landsbygden i jämförelse med stadsområden, undernäring, hälsoproblem och ovisshet om man skall ha mat för dagen ligger latenta. Barn och kvinnor äter mat som inte täcker de nödvändiga näringsbehoven. Det är viktigt att betona matens betydelse för en god hälsa.

Det största problemet är at man på grund felaktig och otillräcklig mathållning lider av kroniska sjukdomar som övervikt, högt blodtryck och diabetes. 49.3% av barnen under 5 år lider av undernäring på grund av att den mat de får inte innehåller tillräckligt med A-vitamin och järn vilket leder till anemi och infektionssjukdomar.

Statistiska data visar på en allvarlig ojämlikhet mellan kvinnor och män på landsbygden. Kvinnorna har sämre tillgång till lönearbete, utbildning och hälsovård än männen, fattigdomens feminisering uppnår alarmerande dimensioner och det görs inte mycket för att situationen skall förbättras.

Det är från detta perspektiv som AMDES med stöd av VFSN år 2007 inledde en process för att organisera kvinnorna i Los Mangles genom ett köksträdgårdsprojekt. Detta kom att bli mycket viktigt för kvinnorna eftersom de spelade huvudrollen i ett arbete som gav dem självsäkerhet och fick dem att känna sig värdefulla och respekterade av medlemmarna i sina familjer och sin by. För en del av dessa kvinnor har arbetet i projektet lett till att de nu deltar i samhällsorganisationer som "El Gabinete del poder ciudadano".

Projektbeskrivning

Idén till detta projekt presenterades av deltagarna i köksträdgårdsprojektet vid utvärderingen av detta.

Utvecklingsmål

Att bidra till bättre hälsa och livskvalitet hos familjerna i byn Los Mangles.

Specifikt mål

Att förbättra tillgång och tillgänglighet samt öka variationen i födan för de fattiga familjerna i Los Mangles.

Förväntade resultat

  • Öka tillgången och tillgängligheten av en mer varierad föda för familjerna i Los Mangles.
  • Ge kvinnorna bättre kunskaper i hälsofrågor.
  • Bidra till att utveckla ledaregenskaper.

Organisation

AMDES hoppas kunna fortsätta bidra till att kvinnornas ställning stärks och ge kvinnorna röst och inflytande i politiken och de ekonomiska programmen i syfte att stärka och skydda jämlikhet när det gäller möjlighet och rätt att delta i både politiska och privata sektorer.

Utgångspunkten är att det redan finns en grupp kvinnor som är organiserade och som är motiverade at stärka det gemensamma arbetet och att samordna samhällsstrukturerna. (Gabinetes del poder ciudadano = den organisation som är kopplad till FSLN)

Genom att innefatta ledarskap och samhällsdeltagande i förslaget hoppas vi kunna bidra till en minskning av våldet mot kvinnor och få kvinnor att delta i aktiviteter för både social och produktiv utveckling. Våld mot kvinnor är en faktor som hindrar deras utveckling i samhället. Man måste också nämna att det trots det genusarbete som genomförts fortfarande finns en kultur av manlig överlägsenhet. Genusarbetet är en långsam process, det har gått framåt i Los Mangles men det finns fortfarande mycket att göra eftersom machokulturen har sin grund i ett auktoritärt styre, förmyndarmentalitet och machism vilket gör utvecklingsprocessen långsam och besvärlig.

Detta projekt har två faser. I den första fasen ges 10 hönor och en tupp till var och en av de 20 kvinnorna och i den andra fasen kommer dessa kvinnor att ge samma antal till var sin kvinna under en 8-månadersperiod. På detta sätt kommer projektet att fortplanta sig och stödja fler och fler kvinnor i byn.

Det finns redan en styrelse som organiserat kvinnorna i köksträdgårdsprojektet och som består av fem medlemmar, en samordnare, en kassör, en sekreterare, en justerare och en talesperson. De kvinnor som utsetts att delta i den första fasen har redan börjat förbereda sig för projektet genom att så durra på ¼ manzana och en del ar börjat bygga en hönsgård. Detta visar på den goda organisation och det stora ansvar dessa kvinnor ger prov på.

Utbildning i naturmedicin och första hjälpen

Med tanke på hur isolerat denna by ligger oh hur långt det är till närmaste hölsocenter i Las Marias - man måste gå till fots fyra kilometer - kommer kvinnorna få utbildning i naturmedicin och första hjälpen.

Uppfödning av hönor

20 kvinnor kommer att få 10 hönor och 1 tupp var. Den typ av hönor är "gallinas criollas" som lämpar sig väl för förhållandena i detta område. De tio hönorna och tuppen är sex månader gamla vilket betyder att de är redo för fortplantning. Hönsrasen är "criolla" vilket har ett dubbelt syfte - att producera ägg och reproducera hönor.

En lokal veterinär ger teknisk hjälp, utbildning i hantering av gårdshöns och ha hand om ett förråd av medicin för att bota sjukdomar och få god avkastning i ägg- och köttproduktion.

Projektbudget

VFSN insats

$ 6 115

Målgruppens egen insats

$ 1 150

AMDES egen insats

$ 4 850

Summa av hela insatsen

$ 12 115

Resultat efter 8 månaders insats

Följandet resultat kan uppvisas hittills (2010-08-24):

  • 6 644 ägg har producerats. Varje ägg kostar på marknaden 3 córdobas. 6 644 x 3 = 19 932 córdobas / 21,30 = ca 935 USD.
  • 529 uppföda kycklingar.
  • I september, och oktober 2010 ska resterande 20 kvinnor få var av en 10 höns och 1 tupp.
  • Äggproduktionen är för egen konsumtion och i vissa fall för försäljning.
  • En kreditfond håller på att skapas där varje kvinna bidrar.
  • Några kycklingar dog pga mycket regn.

Managua, den 06 september 2010.

 

Darío Sánchez

VFSN: s Koordinatör

 

 


Vänskapsförbundet Sverige–Nicaragua | info@vfsn.se | Tegelviksgatan 40 A | 116 41  STOCKHOLM | Telefon: 08-642 08 81 | Org.nr.: 802010-1237| Stöd oss! | Om webbplatsen | PG: 87 06 91-3

» Sök
» Kontakta oss
» Interninformation