Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua (VFSN)För en rättvisare värld

Projekt 127: MCN: s organisations analys i Madriz länet.

En organisations analys i syfte att stärka kapaciteten hos organisationen Movimiento Comunal Nicaragüense i Madriz länet genomförs med ekonomisk financiering av VFSN. Organisations analysen genomförs på alla olika organisationsnivåerna i MCN Madriz län. VFSN: s Koordinatörerna har också stött MCN med rådgivining, uppföljning, deltagande i diskussionen om designen av strukturen av själva dokumentet. Flera workshops har utförts där koordinatörerna deltagit aktivt tillsammans med MCN: s facilitatorer och medlemmarna.

Detta projekt pågår mellan januari och maj 2009 vilket betyder att projektet befinner sig i sitt slutskede. Produkten, d v s ett dokument med MCN: s styrkor, svagheter, möjligheter och hot, samt slutsatser och rekommendationer kommer att presenteras snart. En organisationsutvecklings plan skall framtas och implementeras därefter för att på lång sikt garantera MCN: s hållbarhet.

Darío Sánchez

 

 


Vänskapsförbundet Sverige–Nicaragua | info@vfsn.se | Tegelviksgatan 40 A | 116 41  STOCKHOLM | Telefon: 08-642 08 81 | Org.nr.: 802010-1237| Stöd oss! | Om webbplatsen | PG: 87 06 91-3

» Sök
» Kontakta oss
» Interninformation