Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua (VFSN)För en rättvisare värld

Projekt 128: Majskvarn

Projektet utförs i byn El Coyolito, i  San Lucas kommunen, 232 kilometer från huvudstaden Managua. Detta projekt kommer att gynna 15 familjer med begränsade ekonomiska resurser, och indirekt till 99 familjemedlemmar till de personer som deltar i projektet. Byn har tidigare gynnats av ett grisprojekt där målgruppen utökats med 15 nya medlemmar till som fått en gris var och en.

Projektet består av en majskvarn som installerats för att generera små intäkter till de 15 familjer som ingår i målgruppen, och för att tillhandahålla en tjänst till bygemenskapen. Målgruppen och byinvånarna kommer inte längre att gå långa sträckor till ett annat stället för att få denna tjänst.
Målgruppen har också lovat fortsätta att odla grönsaker såsom tomater, lök och morötter för att förbättra deras kostintag. Målgruppen med egna medel och arbete byggde huset där majskvarnen kommer att finnas.

Målgruppen är organiserade och har ett styrelse. De kommer att få utbildning om förvaltningen och bruket av kvarnen, de kommer också att utveckla interna rutiner för dess drift, liksom öppna ett sparkonto för att sätta in vinsten som skall användas för underhållet av majskvarnen. Detta för att projektet skall bli hållbart på lång sikt.

Text: Erich Chavarría.

Översättning | Layout: Darío Sánchez. 

 

 


Vänskapsförbundet Sverige–Nicaragua | info@vfsn.se | Tegelviksgatan 40 A | 116 41  STOCKHOLM | Telefon: 08-642 08 81 | Org.nr.: 802010-1237| Stöd oss! | Om webbplatsen | PG: 87 06 91-3

» Sök
» Kontakta oss
» Interninformation