Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua (VFSN)För en rättvisare värld

Projekt 129: Ledarskaps skola i Palacagüina

I projektet deltar 32 byledare, både kvinnor och män, från 9 byar i kommunen Palacgüina, samt medlemmar av diverse organisationsstrukturer från 6 byar i samma kommun- La Plazuela, Rio Grande, Cusmaji, La Concepción, El Jocote, Saguasca- i Madriz länet. Den sekundära målgruppen består av ca 160 familjemedlemmar till de direkta 32 kursdeltagarna. Projektet genomförs av samarbetsorganisationen Octupan.

 

Utvecklings mål

Att bidra till utvecklingen av kollektiva och individuella ledarskapsstylar på landsbygden som möjliggör förändring både personlig politisk, ekonomisk och sociokulturell, med ledstjärna principer såsom jämlikhet, rättvisa och hållbarhet.

 

Specifika mål

  • Att bidra till personlig förändring, samt förstärkning av individuell och social självförtroende av projektsdeltagarna.
  • Att bidra till debatten kring nya visioner och förslag för landsbygds utveckling.
  • Att generera förslag från byorganisationerna med syfte att nyttja de politiska utrymnen vad gäller kollektiv deltagande och beslutsfattande.

Kort beskrivning av projekt

  • Projektet "Ledarskaps skolan" innefattar genomförandet av fyra utbildningsmoduler. I varje utbildnings modul ingår 4 eller 5 workshops om två dagar vardera. Alla tema har ett jämställdhetsperspektivt som "mainstreaming". Efter varje workshops deltar kursdeltagarna i byns diverse sysslor. En fas av inlärnings processen är uppföljningen av byns olika organisatoriska strukturer, samt att delta i skolansverksamhet, tex studiebesök och utbyten, diskussion och kontextanalys. Folkbildningsmetoden tillämpas i alla processer.
  • Genomförandet av en ständig fortbildningsprocess som syftar till att utveckla förmågan hos byledare -kvinnor och män.
  • De individuella attityder analyseras/reflekteras utifrån ledarskapsstilar som varje deltagare har med sig, och från denna personliga reflektion, kunna identifiera behoven, samt utövande av demokratiska ledarsstilar, där vikten av att generera förslag poängteras.
  • Uppföljningen vid bybesök är en del av Octupan: s organisations utveckling, då det tillåter en större närhet till de olika byarna och en närmare kontakt med verkligheten, det skapar förtroende bland bymedlemmarna och organisationens anställd personal, ett utbyte av idéer inträffar och så småningon växer fram olika utvecklingsförslag, ju, med andra ord, nya visioner föds som i sin tur påverkar och förbättrar Octupan: s utvecklings strategier.
  • VFSN finansierar endast de 2 första utbildningsmoduler: 1) personlig utveckling, och 2) analys av produktionssystemet, men även genomförande av uppföljningen till medlemmar i byns olika organisatoriska strukturer i olika teman tex i metodfrågor och det kommunala regelverket. Åtta workshops genomförs sammanlagt. Projektet har en investering/kostnad på ca 6,624 USD och varar ett år, dvs 2009.

Managua, december 2009.

Darío Sánchez

 

 


Vänskapsförbundet Sverige–Nicaragua | info@vfsn.se | Tegelviksgatan 40 A | 116 41  STOCKHOLM | Telefon: 08-642 08 81 | Org.nr.: 802010-1237| Stöd oss! | Om webbplatsen | PG: 87 06 91-3

» Sök
» Kontakta oss
» Interninformation