Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua (VFSN)För en rättvisare värld

Projekt 126: Förbättrad näringssäkerhet och ökade inkomster för 22 familjer i byn Apatule, tillhörande kommunen Somoto i Madriz Län

Jag kom till byn Apatule klockan två på eftermiddagen tillsammans med Marta, MCN: s tekniker som följer upp projektet. Där var en del av de 22 mottagre av grisar och frön för grönsaksodling redan samlade, efter en stund började resten av kvinnorna att komma. Som vanligt gavs folk som saknades femton minuter för att starta mötet. Projektsamordnaren inledde mötet och efter henne talade Marta. Marta tog till orda för att förklara syftet med mötet. Då började jag förklara att vi var intresserade av att veta hur projektet framskrider och hur de kändes.

En efter en började kvinnorna att förklara sina framgångar. Doña Rosario har sålt grisen som projektet gav henne, och har köpt grisar i två omgångar för försäljning av kött, hon har sått lök, paprika och gurka. Doña María först tackar till VFSN för den hjälp de har gett henne vilket har varit till stor hjälp för sin familj, har hon även sålt den första grisen och en till. Detta har lämnat henne en vinst på 1 200 córdobas. Hon betalade grisen hon fick, jag påpekar att hon betalade grisen eftersom projektet går ut på att varje mottagare ges ett lån på 500 córdobas för att köpa en gris på cirka tre månader, göda och senare sälja den eller för att slakta den med syfte att sälja köttet i byn. Doña Maria har också sått grönsaker, hon säger stolt att hon nu inte behöver lägga pengar för att köpa lök och andra grönsaker för sin familj eftersom hon har dem i sin trädgård, det är bara att plocka upp för familjekonsumtion eller försäljning. De flesta av projektmottagare har sålt sina grönsaker på byn, och på så sätt fått en liten inkomst som används för att köpa ris eller någon annan produkt för att komplettera sin kost.

Petrona har haft mer tur, säger de andra projektmottagare, eftersom hon lyckades med att få grisen bli fet så snabbt och sälja den, betala sin kredit och med vinsten köpa och sälja grisar i tre omgångar till. Petrona ler nöjd och stolt. Hon är en utav dem projektmottagare som bäst profitterat från de resurser som projektet har till förfogande.

Kort sagt, alla kvinnor, 22 totalt, har betalat av sina krediter, har sått grönsaker två gånger och väntar på regnperioden för att fortsätta så, de har öppnat ett sparkonto med elva (11 000) tusen córdobas som inbetalats av alla kreditmottagarna, och har beslutat att pengarna kommer att användas för att fortsätta ge krediter till olika affärsideer, allt detta via sin organisation, dvs MCN: s kommittéen i Apatulebyn. Kvinnorna har träffats två gånger för att diskutera frågan om krediter, de regler och policies som kommer att styra den, samt för att fastställa räntan på dessa och andra regler för användning av pengarna. De beslutade också att den första betalningen görs tills den andra månaden, och tidsfristerna är sex månader till att börja med. Kvinnorna investerar i inköp av utsäde, kaffe, och andra produkter; en av dem köpte höns för att producera ägg för egen konsumtion och försäljning; de investerar även i bageri, och mat försäljning.

Kvinnogruppen är organiserad och entusiastisk; och med investeringen i grisar, så av grönsaker och krediter, säger de att projektet kommer att fortsätta i många år trots att VFSN: s projektet är budgetsmässigt avslutat. Kvinnogruppen känner nu att dem själva har mer beslutsmakt om sina resurser tack vfsn: s projekt, gruppen har förbättrat den interna demokratin vad gäller diskution och beslutsfattande om sin framtid inom organisationen.

 

Managua, den 17 juni 2010.

Text: Erich Chavarría Urbina.

Översättning | Bild | Layout: Darío Sánchez.

 

 


Vänskapsförbundet Sverige–Nicaragua | info@vfsn.se | Tegelviksgatan 40 A | 116 41  STOCKHOLM | Telefon: 08-642 08 81 | Org.nr.: 802010-1237| Stöd oss! | Om webbplatsen | PG: 87 06 91-3

» Sök
» Kontakta oss
» Interninformation