Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua (VFSN)För en rättvisare värld

VFSN: s kreditsprojekt förbättrar hushållensekonomi i 9 byar i fem kommuner i norra Nicaragua

  •  Byorganisationen är nyckeln till ett lyckat projekt.
  •  296 familjer får lån till låg ränta och utan säkerhet.
  •  Rörelsekapitalet i de 9 kredits projekten är 22 918 USD.

"Om vi fungerade som mikrofinansierings institutioner, där människor får lämna som kreditgaranti sina TV-apparater, kylskåp mm, skulle MCN: s kontor vara fullt av elektriska apparater", säger doña Gloria, en deltagare i den första kredits utbyte i år; ett kreditsutbyte som genomfördes mellan olika kredits projekt i fem kommuner i norr, och som finansieras av VFSN med SIDA medel.

"Logistiken var mycket bra, god mat, möteslokalen är mycket trevlig, det är viktigt, men det viktigaste är att jag har lärt mig och har i huvudet med detta utbyte, att vi måste fortsätta arbeta beträffande kreditens natur i våra projekt, som inte är lika med en kredit som fås på en mikrofinansierings institution" sade Santiago, medlem i kredit kommitteen i byn Unile i Somoto.

"De bra resultater med kredits projekt som VFSN: s koordinatörer har berättat för mig, och de positiva erfarenheter från andra projekt som genomförs i andra byar, ser jag här i dag, idag ser jag dessa som en konkret verklighet", sade Marta, tekniker från MCN Somoto, och som följer upp alla dessa kredits projekten.

"Sedan vi gav krediter till kvinnor, har de förbättrat sin diet, de får nu små ekonomiska inkomster, de har förbättrat resultat på sina mikroföretag, en utav de har köpt ett kylskåp för produktförsäljning, andra har köpt grisar för att göda och senare sälja dem; vi har även gett lån för att köpa kalvar när gris influensakrisen var ett faktum eftersom folk blev rädda för att investera i grisar; 15 kvinnor fick då krediter för att köpa kalvar och nu har dessa kvinnor egna kalvar" säger doña Juanita, styrelseledamot i ACCP, en bondeorganisation.

"De kredit kommitteer har nu sin funktions manual för varje ledamot, och en kreditspolicy som styr och reglerar alla krediter som ges till projektsmottagare, detta är grunden för att organisera de solidariska grupper där du kan se framstegar och svårigheter som finns i de små affärer ", säger en nöjd Manuel Gutiérrez, MCN San Lucas styrelseledamot.

"Det belopp som VFSN finansierar på alla kreditsprojekten är sammanlagt över en halv miljon cordobas, dessa krediter har gjort att mottagarfamiljerna nu får större möjligheter att få ett försprång", säger Freddy Flores, sekreterare i MCN Somoto.

De nio kreditsprojekten som VFSN finansierar fick träffas på ett ställe utanför Palacagüina den 24 juni i år för att diskutera, reflektera och analisera de framstegar och svårigheter som de har i sina byar. 24 delegater deltog från de olika kredits kommitteer, och samarbetsorganisationers tekniker som ansvarar för uppföljningen av dessa projekt; närvarande var också Margareta Feldt, VFSN: s styrelseledamot och medlem i projektsgruppen som är på besök i Nicaragua. I kreditsutbytet deltog kreditsprojekten som har hållits i mer än fem år, andra med erfarenhet av fyra och tre år, och två kreditsprojekt som godkänts och finansierats i 2009, den sistnämnda i kommunen Yalagüina. Alla kredits projekt är organisatorisk och ekonomisk hållbara, alla kreditsprojekt har stärkt byorganisationen, all detta som ett resultat av att alla kredit kommitteer har utbildats av samarbetsorganisationen, och VFSN: s uppföljning och rådgivning.

Kreditsprojekts utbyte avslutades med åtaganden från deltagarna att ytterligare utvidga och stärka organisationen, och förbättra situationen för de byarna och de små affärer, övervinna bristerna, förbättra de kredits policies och de manualer för att ytterligare stärka de solidariska grupperna, skapa en socialfond (hjälpfond) för och till projektsmottagarna  som kan användas i svåra situationer, utöka kreditsfonden genom mer lönsamma investeringar, aktualisera MCN: s medlemsregister, samtidigt stärka värdet av ansvarighet, deltagande, demokrati och egenmakt så att kredits projekten förblir hållbara i den mån de har lyckats. Detta kredits utbyte, liksom förra årets, planerades och genomfördes av  VFSN: s koordinatörer, Darío Sánchez och Erich Chavarria.

Managua, den 29 juni 2010.

Text: Erich Chavarría.

Översättning | Bild | Layout: Darío Sánchez.

 

 


Vänskapsförbundet Sverige–Nicaragua | info@vfsn.se | Tegelviksgatan 40 A | 116 41  STOCKHOLM | Telefon: 08-642 08 81 | Org.nr.: 802010-1237| Stöd oss! | Om webbplatsen | PG: 87 06 91-3

» Sök
» Kontakta oss
» Interninformation