Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua (VFSN)För en rättvisare värld

Pågående projekt

VFSN bedriver just nu ett projekt tillsammans med organisationerna Octupan, Asodeprin, Amdes, MCN Somoto och MCN Yalaguina i Nicaragua. Projektet har pågått sedan 2013 och avslutas 2015. Projektet ger dels våra samarbetsorganisationer stöd genom att de utvecklar sin kompetens i till exempel genusfrågor och administration, dels stödjer vi de projekt som våra samarbetsorganisationer utför ute i byar. Den gemensamma nämnaren för projekten ute i byarna är att teori vävs samman med praktisk organisering. Projekten riktar sig främst till ungdomar och kvinnor.

Här följer några av många exempel på projekt:

  • I Somoto har ungdomar i 9 byar gått utbildningar i sexuell och reproduktiv hälsa, ledarskap och jämställdhet och samtidigt organiserat fotbollslag, turneringar och kulturgrupper. Kvinnoorganisationer som arbetar med odling har gått utbildningar i förädling och försäljning av varor.
  • I Posoltega har kvinnor i tre byar gått utbildning i påverkansarbete och jämställdhet och organiserat sig för att få tillgång till hälsovård i byarna.
  • I los Rincones har barn och ungdomar lärt sig mer om sina rättigheter i familjen och samhället och samtidigt gått workshops i miljövård och startat ett eget basebollag. En grupp kvinnor som arbetar med bakning har gått kurser i bakning och fått energisnåla ugnar installerade hos sig som inte kräver lika mycket ved.
  • I Yalaguina har kvinnorna i byn el Jocote arbetat med odling och äggproduktion och tillsammans sålt på marknaden. Pengarna har använts till att förbättra standarden i familjen, köpa skoluniformer och medicin.
  • I Palacaguina och Condega har kvinnor och män gått ledarskapsskola och lärt sig att identifiera problem i sitt närområde och hur man organiserar sig för att påverka lokala makthavare.

Den gemensamma nämnaren är att stärka lokalsamhällena genom en ökad jämställdhet mellan könen, en mer hållbar användning av naturresurserna och en mer varierad odling som leder till bättre näringsintag och ett bidrag till familjeekonomin. Stärkta lokalsamhällen kan i större utsträckning vara med och påverka samhällets utveckling. Konkreta exempel på detta är lyckat påverkansarbete i byarna Apatule och Yaraje vad gäller förbättring av vägar och kommunikationer, införande av comisaria och casa materna i Palacaguina och förbättrad hälsovård i los Zanjones.

 

 


Vänskapsförbundet Sverige–Nicaragua | info@vfsn.se | Tegelviksgatan 40 A | 116 41  STOCKHOLM | Telefon: 08-642 08 81 | Org.nr.: 802010-1237| Stöd oss! | Om webbplatsen | PG: 87 06 91-3

» Sök
» Kontakta oss
» Interninformation