Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua (VFSN)För en rättvisare värld

Våra samarbetsorganisationer

MCN Yalaguina

VFSN har samarbetat med MCN Yalaguina sedan 2009. MCN Yalaguina samarbetar inte med någon annan internationell organisation än VFSN. MCN Yalaguinas täckningsområde sträcker sig över 20 byar, men man har inte verksamhet i alla dessa byar. I dagsläget arbetar man i 6 byar men visionen är att kunna vara verksamma i samtliga byar. För att så många som möjligt ska kunna delta utförs verksamheten i själva byarna. Eftersom MCN är en nationell organisation är landet indelat i regioner som täcker upp geografiska områden. Aktiviteternas utbredning inom det geografiska området varierar beroende på den lokala avdelningen av MCN:s styrka och kapacitet. MCN Yalaguina har en styrelse bestående av cirka 10 personer jämnt fördelade på kvinnor och män. Två i styrelsen arbetar också som utbildare.

MCN Somoto

VFSN har samarbetat med MCN Somoto under en lång tid, sedan 1992. Styrelsen består av 30 personer och i regionen finns cirka 1000 medlemmar. Precis som för MCN Yalaguina täcker MCN Somoto in ett visst geografiskt område, men man bedriver inte verksamhet i samtliga byar. Det sträcker sig från området runt centralorten Somoto till den honduranska gränsen. Organisationen har ett kontor i centralorten Somoto där 8 projektsamordnare arbetar. Kontoret är också knutpunkt för mycket av det ideella engagemanget. Förutom VFSN så samarbetar man med Trocaire - en irländsk organisation med vilken de bedriver ett projekt som handlar om förberedelser vid katastroflägen, bland annat naturkatastrofer. VFSN är ensam om att stödja organisationsstärkande åtgärder ute i byarna.

Octupan

Octupan grundades 1998 av bland annat agronomer, socionomer och antropologer i Condega, Nicaragua. VFSN har samarbetat med Octupan sedan 2003. Syftet med att skapa organisationen var för att man skulle kunna söka medel för sin verksamhet. Verksamheten bedrivs i Condega och i Palacaguina och de byar som det finns inom det geografiska området. Organisationen har ett stort fokus på utbildning och kapacitetsstärkning av målgruppen. Syftet med Octupans verksamhet i målgruppen är inte att Octupan ska skapa nya organisationer utan att stärka personer som sedan kan välja att gå in i redan existerande organisationer. Man stärker alltså enskilda personer som sedan kan gå vidare och organisera sig. Ett slags personlig utveckling för att stärka organisationer på det lokala planet. Deras verksamhet vilar på två ben. 1. produktion och miljö. 2. stärkandet av medborgaren. De har under flera år genomfört en ledarskapsskola. Octupan har även projekt finansierade av Trocaire och några andra internationella organisationer.

Asodeprin - los Rincones

Asodeprin är VFSN:s minsta samarbetsorganisation och bedriver verksamhet i los Rincones, en by utanför Pueblo Nuevo. Asodeprin var tidigare en målgrupp och byn los Rincones har tidigare haft en vänskola i Sverige. Organisationen som VFSN samarbetar med bildades i mitten av  2000-talet och har bara samarbetat med VFSN sedan dess. Utföraren av projekten är främst styrelsen och deltagarna är medlemmar i organisationen. Det är genom stöd från VFSN som organisationen har fått all sin organisationsstärkning. Under det senaste projektet har fler ungdomar involverats och det har startats en ungdomsavdelning och en del verksamheter är helt riktade mot den, bland annat driften av en plantskola och utbildningsprojekt knutna till organiseringen av softball och basebollag.

Amdes

Amdes arbetar i Posoltega som geografiskt ligger lite annorlunda till i jämförelse med de andra organisationerna (mer åt nordväst mellan Leon och Chinandega). Precis som övriga organisationer (förutom Asodeprin) täcker den ett förhållandevis stort geografiskt område. De arbetar i 12 olika byar där VFSN stöder arbetet i tre av byarna. I de övriga byarna har de projekt som finansierats av EU respektive Trocaire, men dessa projekt har en annan inriktning än VFSN:s projekt och håller dessutom på att fasas ut. Amdes bildades efter orkanen Mitch med stöd från den irländska organisationen Trocaire, som arbetade i området under katastrofen. VFSN har samarbetat med AMDES sedan 2006. Föreningen består av 21 medlemmar varav 9 är utbildare.

 

 


Vänskapsförbundet Sverige–Nicaragua | info@vfsn.se | Tegelviksgatan 40 A | 116 41  STOCKHOLM | Telefon: 08-642 08 81 | Org.nr.: 802010-1237| Stöd oss! | Om webbplatsen | PG: 87 06 91-3

» Sök
» Kontakta oss
» Interninformation